Domov Konferenca Magazin Brands Awards  

SPORTO Awards odslej za celotno regijo Adriatic

8.10.2014

Podeljevanje nagrade SPORTO Awards se je začelo leta 2006 in nagrajuje najboljše primere dobre prakse na področju sponzorstev in marketinga v športu. Od leta 2012 jo podeljuje Društvo za marketing Slovenije (DMS), ki je s tem prevzelo uradno vlogo podeljevanja nagrade z namenom pridobivanja še dodatne strokovne teže in aktivnejše vključitve širše marketinške javnosti. V letošnjem letu se obetajo novosti v zvezi s prenovljenimi kriteriji podeljevanja, o njih pa je povedala več Tanja Kavran, izvršna direktorica Društva za marketing Slovenije.
 


Kriterije nagrad SPORTO Awards ste letos prenovili – zakaj je bilo to potrebno?
Ker je marketing (in marketing v športu) panoga, ki se izjemno hitro spreminja, se morajo tudi kriteriji prilagajati novostim. Na podlagi teh novosti in trendov smo potem zastavili prenovljene kriterije za SPORTO Awards 2014.
 

Katera je ključna novost letošnjih nagrad SPORTO Awards?
Največja novost letošnje SPORTO nagrade je, da so vse kategorije nagrad odprte za celotno regijo Adriatic. Na tekmovanje za SPORTO Awards se tako lahko prijavijo vsi sponzorski in športno-marketinški projekti, ki so jih podjetja, agencije ali športni subjekti izvajali v Srbiji, na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in seveda Sloveniji.
 

Katere kategorije zajema razpis? Kaj se bo zgodilo z »mejnimi« projekti, ki se uvrščajo v več kategorij?
Dela lahko prijavitelji prijavijo v štiri različne kategorije, in sicer: najboljše sponzorstvo (SPORTO Sponsorship Award), najboljše komuniciranje športnih subjektov (SPORTO Rightsholder Award), najboljše medijsko partnerstvo (SPORTO Media Award) in najboljše digitalno komuniciranje (SPORTO Digital Award). V kategorijo najboljše sponzorstvo se lahko prijavijo podjetja v vlogi sponzorja ali agencije, ki v imenu podjetja upravljajo in izvajajo aktivacijo sponzorstev. Žirija bo tukaj iskala tiste marketinške kampanje, ki so sponzorstvo športnika, športnice, športne ekipe, športnega dogodka ali športnega programa izkoristile za svojo komunikacijsko platformo. Področje najboljše komuniciranje športnih subjektov je namenjeno prijavam športnic in športnikov posameznikov, športnim klubom, športnim zvezam in organizatorjem športih dogodkov. Ocenjevala se bo inovativnost, kakovost postavljenih ciljev, doseg, učinkovitost, izvedba projekta, ROI, komuniciranje vrednot, širši družbeni vpliv in celoten vtis. Najboljše medijsko partnerstvo je kategorija za medije, ki so z nakupom medijskih pravic športnega subjekta najbolj strateško in domiselno uporabili splet svojih komunikacijskih kanalov za lastno promocijo in promocijo športnega subjekta. Ocenjuje se celoten postopek načrtovanja, izvedbe in rezultatov sodelovanja. Kategorija najboljše digitalno komuniciranje pa je namenjena podjetjem, agencijam in športnim subjektom, ki so digitalne platforme strateško in učinkovito uporabili za komuniciranje sponzorstva oziroma lastne športne blagovne znamke. Projekt se lahko prijavi samostojno ali kot del širšega projekta (ki je lahko tudi že prijavljen v drugo kategorijo). 

Če bo žirija ugotovila, da bi določen projekt bolj ustrezal drugi kategoriji (in ne tisti, v katero je prijavljen), bo prijavo lahko premaknila. Tako bomo zagotovili, da bo vsak projekt ustrezno vrednoten v pravi kategoriji.


 

V glasovanju bo sodelovala tudi strokovna javnost z glasovanjem preko spleta. Kolikšen del končne ocene je odvisen od njih?

Prijavljena dela bo ocenjevala enostopenjska žirija v kombinaciji s spletnimi glasovi širše strokovne javnosti, ki jo sestavljajo člani Društva za marketing Slovenije, udeleženci, predavatelji in gostje dosedanjih SPORTO konferenc ter vsi letošnji prijavljeni udeleženci, povabljeni gosje in predavatelji. Ti bodo v glasovanju preko spleta prispevali 30 odstotkov končne ocene (70 odstotkov pa žirija), tako da je lahko njihov glas seveda tudi odločilen.
 

Lansko leto se je na tekmovanje za nagrado v kategoriji »Best of Europe« uvrstil le en nagrajen projekt – kako je z napredovanjem na evropski nivo letos?
Na tekmovanje za nagrado v kategoriji »Best of Europe« se letos avtomatsko uvrsti projekt posamezne države, ki se po kriterijih mednarodne žirije v kategoriji SPORTO Sponsorship Award. Vsaka prijavljena država bo tako dobila priložnost za sodelovanje na evropskem nivoju tekmovanja.

     

ZADNJE NOVICE

SKUPAJ MOČNEJŠI | SPORTO Awards in ESA

Za #sporto2017 napovedujemo nadgradnjo odnosa z našim dolgoletnim partnerjem – Evropskim sponzorsk...
Več +

AIB in projekt #TheToughest na SPORTO 2017

SPORTO 2017 se pridružuje AIB (Allied Irish Bank), ena vodilnih irskih finančnih institucij. Kampa...
Več +

Olympic Channel: Olimpijska platforma za nove generacije

Olimpijski kanal je zaživel 21. avgusta 2016, ko so se zaključile olimpijske igre v Riu. Lansiranj...
Več +

Digitalni guru Jeramie McPeek, SPORTO 2017 govorec

Jeramie McPeek je strokovnjak za digitalne komunikacije in družbene medije. V devetdesetih letih j...
Več +

Nagrade ESA Excellence za »resne« in »nekoliko preponosne« sponzorje

Kaj je ključ do uspeha sponzorskih kampanj in zakaj je vpogled v ciljno skupino nujen? Preberite s...
Več +
Arhiv novic