Legal Notice

Lastnik spletnega mesta in domene sporto.si (v nadaljevanju spletno mesto SPORTO) je SPORT MEDIA FOCUS, d.o.o. komuniciranje v športu, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Sport Media Focus, d.o.o.).

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.

Niti Sport Media Focus, d.o.o., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja delničarjem ali katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Sport Media Focus, d.o.o., prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last Sport Media Focus, d.o.o., in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki
Izjava o varstvu podatkov določa način oz. postopek zbiranja in uporabe osebnih podatkov, pridobljenimi prek spletnega mesta, upravlja Sport Media Focus, d.o.o.

Sport Media Focus, d.o.o. izjavlja, da varuje zasebnost vsakega obiskovalca spletnega mesta. Brez privolitve obiskovalcev ne bomo razkrili nobenih osebnih podatkov, razen v primerih, ki jih določa zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm za določene poklice, monetarne, proračunske in davčne zadeve, nadzora javne varnosti in varstva subjekta podatkov ali pravic in svoboščin drugih v obsegu, ki je nujen za dosego namena, zaradi katerega se določa omejitev, razen v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so povezani z narodnim, rasnim in drugim poreklom, s političnimi, verskimi in drugimi prepričanji, z izobrazbo, zdravstvenim stanjem, razen nalezljivih bolezni ali spolnega vedenja.

Neosebni podatki
Po zakonodaji smemo zbirati vaše neosebne podatke, kot so: kateri brskalnik uporabljate, podatek o tem, s katere spletne strani ste bili povezani na naše spletno mesto. Na podlagi teh podatkov ne morete biti identificirani, nam pa koristijo le za pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu. Podatke o številu povezav s tretje spletne strani na našo spletno mesto lahko posredujemo lastniku ali upravljavcu tretje spletne strani, saj vas na podlagi teh podatkov ni mogoče identificirati. Podatki, ki se zapišejo na trdi disk Kadar obiščete našo stran, lahko na vaš računalnik shranimo nekatere podatke (poznano kot ‘cookie’). Ti podatki pospešijo uporabo našega spletnega mesta, vendar pa jih lahko kadar koli izbrišete ali preprečite z ustrezno nastavitvijo v programski opremi.

Sport Media Focus, d.o.o. mora kot upravljavec zbirke osebnih podatkov na zahtevo posameznika:

– dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni.
– izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in Sport Media Focus, d.o.o. nima posebnega pravnega interesa, da podatke hrani;
– omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje;
– posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
– posredovati seznam tistih, katerim so bili v skladu s petim odstavkom 11. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v – zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
– omogočiti vpogled v vire, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka podatkov in metodo obdelave.

KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO?

Osebne podatke zbiramo za namene funkcionalnosti delovanja in registracijo na SPORTO konferenco in za potrebe trženja preko elektronske pošte ter družbenih omrežij.

Uporabniki morajo za nemoteno registracijo na SPORTO konferenco posredovati:

– Ime in priimek: hranimo za identifikacijo uporabnika ob prijavi.
– Naziv in podatki podjetja: hranimo za identifikacijo uporabnika ter izdajo računa oz. predračuna.
– Elektronska pošta: hranimo za obveščanje o pomembnih stvareh okoli SPORTO konference, kot je denimo posredovanje računa oz. predračuna in ostalih pomembnih zadev, ki se nanašajo na udeležbo na SPORTO konferenci. Ob izrecnem dovoljenju uporabnika, elektronsko pošto uporabljamo tudi za namene obveščanja o SPORTO konferenci (SPORTO e-novice).

VPOGLED V PODATKE

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva vpogled v svoje podatke ali njihov izbris na naslov info@sporto.si. Zahteva bo obravnavana v roku 30 dni od datuma pošiljanja.